Pisma podpore uglednih posameznikov

Miki Muster, akademski kipar in ilustrator, častni občan MO Murska Sobota

Podpiram prizadevanja Mestne občine Murska Sobota, ki želi v prihodnosti postati zelena občina - okoljsko trajnostna občina, v kateri bodo njeni prebivalci in prebivalci celotne pomurske regije živeli v sožitju z naravo. 

Geotermalna voda je velik dar narave in izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj. Zato sem z veseljem sodeloval pri projektu »Visitor center«, kjer obiskovalci na zanimiv, interaktiven in izobraževalen način lahko spoznavajo obnovljive vire energije na primeru geotermalne energije. V čast mi je bilo prispevati moje ilustracije in otvoriti ta objekt. 

Projekt geotermije v Murski Soboti  ima velik potencial in bo zagotovo pomembno vplival tako na stroške ogrevanja kot na različne vidike gospodarskega koriščenja tople vode (rastlinjaki za pridelovanje hrane, turizem, ogrevanje bazenov ipd.).

Vesel sem, ko vidim kako energično se moje rodno mesto razvija. Župana Antona Štihca podpiram pri njegovi ponovni kandidaturi za župana, saj se je dokazal s svojim dosedanjim delom.

 

 

Jožef Horvat, poslanec Državnega zbora

Gospod Anton Štihec je na letošnjih lokalnih volitvah že petič županski kandidat tudi Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Cenim njegovo prizadevno in pošteno delo za Mestno občino Murska Sobota, še več, pri svojem delovanju ima vedno v mislih celotno pokrajino Pomurje in se bori za nujno decentralizacijo države. 

S svojim dosedanjim županskim delom je med drugim pokazal, da je ena najpomembnejših investicij investicija v znanje mladih. To uresničuje z vzorno štipendijsko politiko in si prizadeva v Pomurje pridobiti visokošolske programe, s katerimi se mladi usposabljajo za zaposljive poklice.  

Tudi v prihodnje se veselim sodelovanja z Antonom Štihcem, ker razume, kaj mora sporočiti Državnemu zboru, da bi lokalna samouprava in država nasploh funkcionirala bolj učinkovito in bila državljankam in državljanom prijazen servis.

 

 

Vladimir Karoly, lastnik podjetja GMT d.o.o. 

Za vodenje Mestne občine M. Sobota potrebuješ različna znanja in sposobnosti. Še posebej dobro je potrebno poznati zakonodajo s področja lokalne samouprave in predpise za črpanje evropskih sredstev. 

Župana Antona Štihca spremljam že več let in lahko potrdim, da obvlada svoj posel. Tako kot je predpogoj uspeha v gospodarski družbi, da lastnik do potankosti pozna zakonitosti v branži v kateri deluje, tako je verjetno tudi v lokalni skupnosti  predpogoj napredka in pozitivnega razvoja občine skrito v sposobnostih in znanju župana občine. 

Ker je Mestna občina M. Sobota v zadnjih desetih letih doživela korenite pozitivne spremembe, podpiram dosedanjega župana g. Antona Štihca pri njegovi ponovni kandidaturi za župana Mestne občine M. Sobota. Z njim na čelu občine se bo nadaljeval razvoj občine, kar si vsi, ki v naši občini prebivamo, tudi želimo. 

 

 

Feri Lainšček, pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in avtor filmskih predlog

Gospod Anton Štihec je župan, ki je v veliki meri zaslužen za postavitev spomenika muzi erotične in ljubezenske poezije v Murski Soboti. Zaradi tega poklona pesniškim navdihom in pisani besedi ga podpiram pri vnovični kandidaturi. Prepričan sem, da je dovolj pogumen za nova dejanja, ki presegajo vrtičkarske poglede, omogočajo strpno sobivanje in širijo dober glas o našem mestu. 

Podpiram tudi njegov program na področju kulture, ki tokrat še bolj opazno temelji na spodbujanju domače ustvarjalnosti in odpiranju novih možnosti za mlade ustvarjalce in poustvarjalce.  

 

 

Ludvik Zelko, Športna zveza Murska Sobota

Med svojim dolgoletnim delom v športni dejavnosti sem z g. Antonom Štihcem veliko in uspešno sodeloval, zato mu bom zaupal tudi v bodoče in podprl njegovo kandidaturo za župana Mestne občine Murska Sobota  za nov mandat.

Podpiram ga, saj je bilo opazno, da rad prisluhne željam in programom športnih delavcev ter njihovih klubov in društev. Vedno je pripravljen  reševati različne težave s katerimi se ubadajo športni klubi in društva, ki svoje uspehe krojijo s skromnimi sredstvi in so veseli sleherne podpore.

Njegovo dosedanje delo nam daje upanje, da bodo letni programi športa tako naravnani, da bodo izvajalci deležni primerne podpore tudi v časih, ko se na vseh področjih znižuje višina finančnih sredstev. Tudi na področju športne infrastrukture pričakujem uspešno delo in ponovno obujanje iniciativ za izgradnjo atletskega stadiona ter pobude za pokrit plavalni objekt. Če že ne več, pa se naj pripravijo ustrezni projekti, uredi lastniška razmerja in ostali začetni koraki.

Pričakujem še nadaljnjo podporo pri igrah šolskih otrok, kjer tekmujejo šolarji osnovnih šol  v okviru mestne reprezentance Murske Sobote  v Sloveniji in zlasti tujini.

Kot kandidatu, ki se je izkazal z dosedanjim delom in ima veliko izkušenj, izrekam priznanje za opravljeno delo. Pridružijo mi se naj vsi, ki verjamejo v bodočnost in mu ponovno ponudijo podporo  na tej poti.

 

 

Franc Olaj, poveljnik Gasilske zveze MO Murska Sobota

PODPORA ČLOVEKU, KI VEDNO PRISLUHNE NAM, KI SMO PRIPRAVLJENI ZA POMOČ ČLOVEKU OB RAZNIH NESREČAH

Ljudje v današnjem času živimo ob dogodkih, ki nam jih narekujejo globalne razmere, tudi z različnimi ekstremnimi dogodki. Da bi se lahko tem dogodkom zoperstavili, je potrebno, da ima človek razum, posluh in veliko odgovornost do našega humanitarnega in prostovoljnega dela na področju požarnega varstva in drugih nesreč, in ta človek je župan mestne občine Murska Sobota gospod Anton Štihec.

V času njegovega mandata smo prav gasilci v naši občini imeli veliko podporo, da smo lahko danes opremljeni in operativno pripravljeni ob vsakem trenutku in ne glede na dogodke pomagati sočloveku. Kot župana in človeka te je vedno zanimalo naše delo, na kar si bil ponosen, še posebno pri pomoči ob dogodkih izven naše občine, pri poplavah - žledolomu, ter pomoči pobrateni občini Paraćin. Veliko posluha in tvoje podpore smo bili deležni ob pridobitvi nove avto-lestve. Kar vse je dokaz, da delamo na tem področju v pravi smeri in z veliko odgovornostjo in s humano noto.

G. župan Anton Štihec, beseda »hvala« je premalo za vsa tvoja dejanja in tvoje razumevanje našega dela. 

Kot poveljnik gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota želim, da bodo z najinim sodelovanjem tudi v prihodnje naše občanke in občani ter širše imeli miren spanec. Zato ne dvomim v tvojo ponovno izvolitev za župana naše Mestne občine Murska Sobota.

Gospod župan hvala za vse!

Z gasilskim pozdravom »na pomoč«.

 

 

Dejan Zečevič, lastnik plesne šole ZEKO

Kot podjetnik sem pri županu Antonu Štihcu vedno naletel na odprta vrata in topel sprejem. Župan je dober poslušalec, odprt za predloge in pobude. Vedno je konstruktiven  in se trudi za korist občank in občanov. Ima posluh za različne športe v občini. Kot župan je izredno ponosen na dosežke športnikov iz občine, zato je bil vedno izredno vesel naših prvih mest naj si bo s svetovnih prvenstev,  evropskih tekmovanj ali naslovov na državnih prvenstvih.

Naša plesna šola ZEKO je z županom Antonom Štihcem v preteklih letih zelo dobro sodelovala. Prepričan sem, da bo tudi v prihodnje. Zato ga podpiram pri njegovi kandidaturi za župana na letošnjih lokalnih volitvah.

Podpirajo me


Na volitvah 2014 sem kandidiral z zbranimi podpisi podpore občanov MO MS. Bil sem tudi kandidat strank N.Si in SDS. Podpirala me je tudi civilna iniciativa Modri zbor.

zbrani podpisi občanov      N.Si      SDS      Modri zbor