Nagovor

Spoštovane občanke in občani Mestne občine Murska Sobota!

Pred nami so volitve za mandat 2014-2018.

Kot vedno doslej smo delali trdo in pošteno, občino smo vodili odločno, preudarno in transparentno. O vseh dogodkih v občini smo vas mesečno obveščali preko Soboških novin, radijskih oz. TV oddaj. Obljubil sem vam, da bom župan vseh in ne le posameznih političnih ali drugih skupin. Prepričan sem, da mi je to uspelo. 

Murska Sobota se je v zadnjih letih močno spremenila. Veliko se je gradilo in se še gradi (nov podvoz na Panonski ulici, nova krožišča, nov vrtec Gozdiček, nove vrtine geotermalne vode, nov nogometni stadion v Bakovcih, nova ekonomska šola, nova glasbena šola, podvoz na Lendavski ulici, prenova stare kinodvorane v gledališko dvorano, varovana stanovanja, nova enota Doma upokojencev, poslovilni objekt v mestu in nekaterih primestnih naseljih, žarni zid, kolesarske steze, nogometno igrišče z umetno travo in reflektorsko razsvetljavo v športnem centru Fazanarija, izgradnja novega širokopasovnega optičnega omrežja (hitrejši in zmogljivejši internet, telefonija in digitalna TV), prenova Kocljeve in Slovenske ulice, severna obrtno industrijska cona…). Pripravlja se dokumentacija za nove obvoznice (vzhodno, zahodno in južno), pri južni obvoznici se čaka na izbiro izvajalca in gradnja se bo pričela. Uvedli smo brezplačni avtobus Sobočanec, ki marsikomu olajša opravka v različnih delih mesta. Uvaja se nova proga Sobočanca. Pri vseh projektih smo v ospredje vedno postavljali človeka in njegove potrebe kot so dom, delo, prosti čas, izobraževanje in druženje.

Obširnejši spisek realiziranih projektov najdete tukaj.

Moje volilno geslo letos je Modro naprej! Z znanjem in izkušnjami. 

Kandidiram kot neodvisni kandidat z zbranimi podpisi podpore občanov. Obenem sem kandidat političnih strank N.Si in SDS. Podpira me tudi civilna iniciativa Modri zbor. Tako široko podporo ima tudi zato, ker se dosledno zavzemam za tiste osnovne človeške vrednote, ki so skupne vsem dobro mislečim ljudem, to pa so: poštenje, delavnost, spoštovanje slehernega posameznika, skromnost, morala in etika.

Vabim vas, da uresničite svojo ustavno pravico in na volitvah izrazite svojo voljo. Kakorkoli se boste odločili, bo prav, saj bo to vaša odločitev. Prepričan sem, da boste izbrali tiste ljudi, ki si vaše zaupanje zaslužijo(-mo) in ki bodo zagotovilo nadaljnjega razvoja naše občine. Želim si vaše podpore in se vam zanjo že vnaprej zahvaljujem. Zavedam se, da z njo ponovno prevzemam veliko obveznost, ki pa sem jo z vsemi svojimi močmi pripravljen uresničiti in s trdim in odgovornim delom potrditi vaše zaupanje.

Svoj program bom podrobneje predstavil v času volilne kampanje, ogledali pa si ga boste lahko tudi na internetnem naslovu: http://www.stihec.si/stran/volilni-program.

Kaj Vam lahko ponovno obljubim?

  • Da bomo smelo in odgovorno nadaljevali z razvojem naše mestne občine na vseh področjih.
  • Da bom občino še naprej vodil odločno, preudarno in transparentno.
  • Da bom na državnem nivoju odločno zagovarjal naše lokalne interese.
  • Da bom še naprej delal trdo, vestno in pošteno in da bom to zahteval tudi od vseh mojih podrejenih. Mestna občina MS mora biti na uslugo prebivalcem občine, zaposleni na Občini smo tam zaradi Vas in ne obratno.
  • Da bom pri vodenju Mestne občine še naprej upošteval izključno interese, ki bodo v dobro nam vsem in ne samo ozkim političnim ali drugim skupinam.
  • Da Vas bom o svojem delu sproti obveščal.

Anton Štihec univ. dipl. inž. grad., neodvisni kandidat za župana

  

 Z znanjem in izkušnjami

Podpirajo me


Na volitvah 2014 sem kandidiral z zbranimi podpisi podpore občanov MO MS. Bil sem tudi kandidat strank N.Si in SDS. Podpirala me je tudi civilna iniciativa Modri zbor.

zbrani podpisi občanov      N.Si      SDS      Modri zbor