Moja vodila

Spremembe, gonilo napredka

Že stari modreci so govorili, da vsaka sprememba prinese nov zagon in da so spremembe gonilo napredka. Prekmurci smo znani kot pošteni in delovni ljudje, zato je čas, da zavihamo rokave in s svojim trdim delom dokažemo, da smo vredni in sposobni ustvariti boljši jutri tako za nas, kot za naše otroke. Kjer je cilj in volja, se najde tudi pot. To smo z našim delom v zadnjih letih dokazali vsem. 

V Mestni občini Murska Sobota se na vseh segmentih življenja trudimo z odgovornim reševanjem problemov doseči napredek. Zmotno je razmišljanje, da lahko interes posameznika prevlada nad interesi večine. Občina, ki se financira iz sredstev vseh nas, si mora prizadevati za uravnotežen razvoj, prioritete pa mora usmerjati tja, kjer lahko pričakuje največji efekt za največje število občanov. Vire s katerimi razpolagamo je potrebno koristiti tako, da bo dediščina za naše potomce vsaj taka, kot je bila tista, ki smo jo dobili od naših staršev. Trudimo se sprejeti take rešitve, ki so strokovno najbolj dognane, imajo najugodnejše razmerje cena/koristi in so med ljudmi dosegle največji konsenz. Prizadevamo si v občanih vzbuditi potrebo in željo po sodelovanju in soodločanju. Razmišljanja »saj tako ali tako ne morem vplivati na odločitve občine« so zmotna. Ja kaj pa je občina? To smo mi vsi, zaposleni na občini pa moramo biti v službi občanov in nismo sami sebi namen. In to mora postati jasno vsem nam.

 

Celostne rešitve

K odločanju je potrebno bolj pritegniti tako strokovno, kot tudi laično javnost. Večji poudarek je potrebno dati stroki, obenem pa znatno povečati interes ljudi za sodelovanje in skupno kreiranje rešitev. Kdor sodeluje se ponavadi tudi poistoveti z rešitvijo in jo zato, ne samo zagovarja, ampak tudi živi z in za njo. Ideje in rešitve, ki so vsiljene, so ponavadi vnaprej zapisane neuspehu. Nasprotno pa so rešitve, pri katerih konstruktivno sodelujejo strokovnjaki in laiki, vedno boljše in imajo daljše življenje. Pri iskanju rešitev je potreben celosten pristop. Parcialno obravnavanje problema prinese tudi parcialno rešitev, le-ta pa negativne posledice na kakšnem drugem segmentu življenja. Za celosten pristop pa je potrebna strokovnost, iznajdljivost, razgledanost in sposobnost prisluhniti drugače mislečim – skratka pogovarjati in dogovarjati se moramo, hkrati pa moramo poslušati in biti slišani.

 

Na prvo mesto postaviti človeka

Pri delovanju občine smo določili ustrezno vizijo razvoja. Na podlagi vizije smo kreirali prave cilje ter pripravili najboljšo strategijo za dosego teh ciljev in končne vizije. Moje stališče je, da se ne smemo zadovoljiti s parcialnimi rešitvami. Čas je, da se dokončno uveljavijo prioritete, ki bodo na prvo mesto postavile človeka in ostala živa bitja ter njihove potrebe.

 

Možnosti je dovolj, le usmeritve in prioritete je treba spremeniti

Potrebno se je vprašati v čem pa se naša občina in regija lahko enakovredno kosa z drugimi? Eden izmed odgovorov je vsekakor v virih, ki jih imamo. Na prvem mestu vsekakor geotermalna energija. Ter seveda človeški kapital in zemlja. Kmetijskih zemljišč imamo več kot drugi. Tudi nezazidanih stavbnih zemljišč imamo precej. Kapital nam leži in spi v zemlji. Naš vir smo tudi ljudje. Smo marljivi in delavni. Trudimo se pripeljati še več novih investitorjev in s tem dela. Da pa bodo prišli jim moramo nekaj ponuditi. Ponujamo jim ugodnosti, olajšave, vzpodbudne pogoje. Glede na specifiko regije odločno zahtevamo ustrezno obravnavo tudi od države.

 

Mesto in občina kot živ organizem

Zaletavost, nepremišljenost, nestrokovnost, individualizem ipd. ne smejo biti prisotne pri odločitvah javnega pomena. Kolektivnost in sodelovanje naj bo naš imperativ. Pri odločitvah moramo vedno imeti pred očmi vizijo, ki jo zasledujemo. Noben kapital ali posameznik nas ne sme odvrniti od zadane poti. Čas je vedno zaveznik tistega, ki razmišlja racionalno. Znebiti se moramo občutka, da so zaradi časovnih stisk potrebne hitre odločitve. Mesto je živ organizem, ki se nenehno razvija in spreminja, ljudje v njem pa diktiramo tempo. Od nas in samo od nas je odvisno v kakšnem stanju bomo vzdrževali ta naš organizem, kako ga bomo razvijali in kako se bomo počutili v njem. Prehitre odločitve znotraj reševanja enega organa (sfere življenja) lahko škodujejo drugim organom. In prej ali slej organizem zboli. Organizem je zdrav, če so zdravi vsi organi. Mestnemu organizmu je potrebno vrniti dušo, mestnemu jedru pa srce (ljudi). Med organi znotraj organizma (mestne občine M. Sobota) je potrebno vzpostaviti ustrezen žilni (cestni) sistem, ki bo nemoteno oskrboval posamezne organe. Aorte morajo povezovati vitalne dele, ne smemo pozabiti niti na male kapilare (pešpoti in kolesarske poti). Vse to so bile priorite zadnjih let.

 

Postanimo odgovorni do sebe, okolja in družbe

Ne bodimo zadovoljni z doseženim. Zmoremo več, le želeti si to moramo. Odgovorni v občini moramo kot osnovno prioriteto postaviti blagostanje občanov, pri čemer moramo vedeti za naše zmožnosti. Le-te moramo vedno in vedno bolj zviševati, si upati to tudi zapisati kot obvezo in z vsemi potenciali tudi težiti k izpolnitvi zadanega. Prisluhniti je potrebno vsakomur. Izkoristimo svoje prednosti. Začeli smo se tržno obnašati, postanili smo resen partner potencialnim investitorjem in odločnejši sogovornik državi. Vodilni v občini moramo še najprej postati sami vzgled in šele nato lahko to pričakujemo tudi od drugih. Okrog nas je mnogo želja, skrbi ipd., kar poglejmo okrog sebe. Kar je za nekoga težava, je za drugega morda priložnost. Izmenjajmo si besede, informacije, zaupajmo skrbi in ideje, ter dovolimo, da zaveje nov veter življenja najprej v nas samih, v naših razmišljanjih in nato se bodo zgodile spremembe tudi okrog nas. Ne bojmo se izzivov in težav. Sprejmimo izziv za življenje. 

  

 Z znanjem in izkušnjami

Podpirajo me


Na volitvah 2014 sem kandidiral z zbranimi podpisi podpore občanov MO MS. Bil sem tudi kandidat strank N.Si in SDS. Podpirala me je tudi civilna iniciativa Modri zbor.

zbrani podpisi občanov      N.Si      SDS      Modri zbor