Izvedeni projekti

 

SLIKE NEKATERIH PROJEKTOV

Nov nizkoenergetski vrtec Gozdiček 

 

Nove geotermalne vrtine in nov Visitor center

 

Pomurski vodovod sistem B

 

Uvedba brezplačnega mestnega avtobusa Sobočanec 

 

Prenova stare kino dvorane v večnamensko gledališko dvorano

 

Nova Ekonomska šola

 

Nova glasbena šola

 

Nova Dom za starejše občane in objekt oskrbovanih stanovanj

 

Nov poslovilni objekt v Murski Soboti, Veščici, Nemčavcih

 

Novi podvoz na Lendavski ulici

 

Novi manjši podvoz ob Lendavski ulici

 

Nova krožišča: za podvozom, Noršinska-Markišavska, pri Maximusu, pri Čardi, pri SOIC...

 

Novi investitorji v severni obrtno-industrijski coni in v bližini (Xal, Wolford, MBC ERA, OBI, Merkur)

 

Ureditev Slovenske ulice

 

ureditev Trga kulture

 

Drsališče na Trgu kulture

 

Informativne table

 

Prenova ribnika, klopi v parku, trim steze...

 

Izgradnja kolesarskih stez do vseh primestnih naselij in kolesarska počivališča, Bike Box (za hitra popravila)

kolesarsko počivališče Krog

kolesarska steza MS - Markišavci

kolesarska pot Černelavci

kolesarska pot Černelavci-Polana

kolesarska pot Noršinska cesta

 

ureditev mini parkov (med Mikloša in Štefana Kuzmiča, ob knjižnici...)

pot med Štefana in Mikloša Kuzmiča

novi park ob knjižnici

 

Novi drevoredi (proti Rakičanu, Tišini, Bakovcem, v SOIC...)

 

Ureditev otroških igrišč (ob soboškem gradu, v Cankarjevem naselju, Mali park, na Lendavski ulici, Nemčavci...)

ureditev otroških igrišč

 

Nove športne površine: nov stadion Bakovci, stadion z umetno travo v Fazaneriji, košarkarska igrišča (Vrtna ulica MS, Krog), nova atletska steza pri OŠ III., športna igrišča pri OŠ Bakovci, nogometno igrišče Pušča...

Novo nogometno igrišče z umetno travo in reflektorji Fazanerija

Novo košarkarsko igrišče na Vrtni ulici MS

Novo atletska steza pri OŠ III.

Nova športna igrišča pri OŠ Bakovci

 

Brezplačna pravna pomoč za občane

Brezplačna pravna pomoč za občane v PIŠK

 

Računalniška ureditev katastra (geografsko informacijski sistem - GIS)

Računalniška ureditev katastra (GIS)

 

Novi fakultetni, visoko ali višješolski programi (management v agroživilstvu in razvoj podeželja, Fakulteta za fizioterapijo, različni programi na Višji ekonomski šoli)

novi študijski programi programi (fakultetni, visoko ali višješolski)

 

Brezplačna pomoč občanom (preko spleta, telefona)

Brezplačna pomoč občanom (preko spleta, telefona)

 

Obnova cest in ulic - Ciril Metodova MS

obnova Ciril Metodove v MS

 

Obnova cest in ulic - Cvetna MS

obnova Cvetne ulice v MS

 

Obnova cest in ulic - Generala Maistra MS

obnova Generala Maistra v MS

 

Obnova cest in ulic - Industrijska MS

obnova Industrijske v MS

 

Obnova cest in ulic - Miklošiceva MS

obnova Miklošičeve v MS

 

Obnova cest in ulic - Noršinska in Markišavska MS

obnova Noršinske in Markišavske v MS

 

Obnova cest in ulic - Temlinova MS

obnova Temlinove v MS

 

Obnova cest in ulic - Tomšičeva, Kajuhova MS

obnova Tomšičeve, Kajuhove v MS

 

Obnova cest in ulic - Trstenjakova MS

obnova Trstenjakove v MS

 

Obnova cest in ulic - Zvezna MS

obnova Zvezne v MS

 

Obnova cest in ulic - Pušča

cesta do Pušče

 

Obnova cest in ulic - Kupšinci

obnova cesta Kupšinci

 

Obnova cest in ulic - Mladinska Bakovci

obnova Mladinske Bakovci

 

Obnova cest in ulic - Soboška Bakovci

obnova Soboška Bakovci

 

Obnova cest in ulic - Poljska Bakovci

obnova Poljske Bakovci

 

Obnova cest in ulic - Nemčavci

Nemčavci

 

Obnova cest in ulic - Satahovci

Satahovci ob ŠRC

 

Obnova cest in ulic - Veščica, Kupšinci

Veščica, Kupšinci

 

Obnova cest in ulic - Trubarjeva Krog

obnova Trubarjeve Krog

 

Obnova cest in ulic - vaški dom - Brodarska Krog

obnova ceste vaški dom - Brodarska Krog

 

Obnova cest in ulic - Vodnikova - Ravenska Krog

obnova ceste Vodnikova - Ravenska Krog

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Čopova MS

obnova pločnika Čopova MS

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Zvezna MS

obnova pločnika Zvezna MS

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Mladinska MS

obnova pločnika Mladinska MS

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Štefana Kuzmiča MS

obnova pločnika Štefana Kuzmiča MS

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Gajeva Černelavci

pločnik Gajeva Černelavci

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Bolnišnica Rakičan

pločnik Bolnišnica Rakičan

 

Obnova ali izgradnja pločnikov - Markišavci

pločnik Markišavci

 

Razsvetljava - Slovenska MS

razsvetljava Slovenska MS

 

Razsvetljava - dodatno izvenivojsko križanje Lendavska MS

razsvetljava dodatno izvenivojsko križanje Lendavska MS

 

Razsvetljava - Prešernova in Štefana Kuzmiča MS

razsvetljava Prešernova in Štefana Kuzmiča MS

 

Razsvetljava - Industrijska MS

razsvetljava Industrijska MS

 

Razsvetljava - stranski krak Industrijske MS

razsvetljava stranski krak Industrijske MS

 

Razsvetljava - Severjeva MS

razsvetljava Severjeva MS

 

Razsvetljava - prehodi za pešce (Lendavska, ob pokopališču, ...)

razsvetljava prehodi za pešce (Lendavska, ob pokopališču)

 

Investicije za potrebe gasilcev (nova vozila): Satahovci, Rakičan, Pušča, Kupšinci, Černelavci, Murska Sobota, Bakovci, Satahovci...

GD Satahovci

GD Rakičan

GD Pušča

GD Kupšinci

GD Černelavci

 

Druženje občanov: Soboški dnevi, silvstrovanje na prostem, Soboško poletje

Soboški dnevi

Soboški dnevi - ognjemet

Silvestrovanje na prostem

Silvestrovanje na prostem

Prireditve na Trgu kulture

 

Spomenik Primožu Trubarju v mestnem parku

Trubar

 

Murska Sobota je bila partnersko mesto Evropski prestolnici kulture Maribor

 

Nova obeležja v mestu

 

Po 7 letih smo sprejeli Občinski prostorski načrt MO MS (OPN)

Podpirajo me


Na volitvah 2014 sem kandidiral z zbranimi podpisi podpore občanov MO MS. Bil sem tudi kandidat strank N.Si in SDS. Podpirala me je tudi civilna iniciativa Modri zbor.

zbrani podpisi občanov      N.Si      SDS      Modri zbor